Спадщина. Право на спадщину. Зразки позовних заяв

Спадщина
Що таке спадщина?
Після прийняття й оформлення спадщини наступає спадкування якогось майна (одержання спадщини), наприклад квартири, іншої нерухомості, автомобіля, підприємства або земельної ділянки. У результаті спадкування у спадкоємця виникають певні права й обов’язки, одним із яких, наприклад, є сплата податку на спадщину. Право на спадщину закріплене Законом. Оформлення документів для прийняття спадщини, у тому числі й заповіту, відбувається з обов’язковою участю нотаріуса.
Для того, щоб реалізувати право на спадщину необхідний юридичний факт прийняття спадщини. Таким чином, для придбання спадщини спадкоємець повинен її прийняти. По своїй правовій природі прийняття спадщини є одностороннім правочином. Прийняття спадщини не діє зі зворотною силою в часі. Це значить, що спадкоємець, що прийняв спадщину, здобуває право тільки на те майно, що виявилося в наявності в момент відкриття спадщини.
При закликанні спадкоємця до спадкування одночасно по декількох підставах (за заповітом і за законом, або в порядку спадкової трансмісії й у результаті відкриття спадщини, і т.п.) спадкоємець може прийняти спадщину або частку спадщини, що належить йому по одній із цих підстав, по декількох з них або по всіх підставах.
Прийняття спадщини завжди беззастережне і безумовне й відповідно не допускається прийняття спадщини під умовою або із застереженнями. Не може, наприклад, спадкоємець прийняти в спадщину будинок лише за умови, що сестра, що проживає в цьому будинку, звільнить його.
Закон особливо підкреслює, що прийняття спадщини одним або декількома спадкоємцями не означає прийняття спадщини іншими спадкоємцями.
Незалежно від фактичного часу прийняття спадщини, вона вважається приналежному спадкоємцеві від дня відкриття спадщини. Це правило діє й у тих випадках, коли право спадкоємця на майно підлягає державній реєстрації). Разом з тим не можна не звернути уваги на ту обставину, що реєстрація – це юридичний акт визнання й підтвердження державою виникнення, обмеження (обтяження) переходу або припинення прав на нерухоме майно.
Заява про прийняття спадщини є незаперечним доказом намірів спадкоємця стати власником спадкового майна. Воно подається або безпосередньо тому нотаріусові, за яким закріплений будинок, де проживав спадкодавець, або відправляється рекомендованим листом з повідомленням про вручення; тоді вдень подачі заяви буде дата поштового відправлення.
Зразки позовних заяв стосуються загальних правил спадкування за заповітом і за законом, порядок прийняття спадщини: спадкування при відсутності яких-небудь документів, необхідних для прийняття спадщини, шляхом установлення в судовому порядку місця відкриття спадщини, факту родинних відносин (батьківства), факту прийняття спадщини та ін. Також у даному розділі містяться зразки позовних заяв про прийняття спадщини після закінчення встановленого строку шляхом визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщинипро усунення спадкоємців від спадкування, про визнання права на обов’язкову частку в спадщині або про зменшення обов’язкової частки спадкоємця, про виділення частки в спадковому майні, розділ спадщини та ін.

1      Позовна заява про визнання заповіту недійсним
2 Позовна заява про визнання права власності на земельну ділянку в порядку спадкування за законом і видачу Державного Акту на землю
3 Позовна заява про визнання права власності на спадкове майно
4 Позовна заява про визнання права власності на нерухоме майно у порядку спадкування за законом
5 Позовна заява про передачу в натурі спадщини, визнаної відумерлою
6 Зразок. Позовна заява про визнання права на обов’язкову частку у спадщині
7 Зразок. Позовна заява про усунення від права на спадкування та визнання права власності в порядку спадкування за законом
8 Зразок. Позовна заява про стягнення моральної шкоди, заподіяної спадкодавцеві
9 Позовна заява про стягнення із спадкоємця майнової шкоди, заподіяної спадкодавцем
10 Позовна заява про визначення додаткового строку для подачі заяви про прийняття спадщини
11 Позовна заява про стягнення незадоволених вимог кредитора спадкодавця із спадкоємців
12 Зразок. Позовна заява про визначення частки померлої у спільному сумісному майні
13 Зразок. Позовна заява про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини
14 Позовна заява про визнання заповіту недійсним