Категорія: Управління майном

Договір довірчого управління майном (пакетом звичайних іменних акцій акціонерного товариства), який укладається на користь вигодонабувача, що не є власником майна

ДОГОВІР про довірче управління майном   м. _______________     “__”___________ 20__ р.   Акціонерний Комерційний Банк _________________ (найменування банку), іменований надалі …