Категорія: Прокату

Договір прокату

 Договір прокату г. _______________  “___”_____________ 2008 р. _______________________________, іменован__ надалі “Наймодавець”, в особі _______________, що діє на підставі ________________, з…