Категорія: Поставки

Зразок договору поставки

Договір поставки м. Полтава                                    “___” __ 200__ р. _________________(найменування підприємства), далі – Постачальник, в особі _____який діє на підставі ______(статут…