Категорія: Міни

Договір бартеру (товарообмінний). Зразок

 ДОГОВІР БАРТЕРУ м.________________ “____”_______20___р. __________________________________ (найменування підприємства) і ______________ (найменування підприємства іншої сторони), іменовані надалі  Сторони, уклали дійсний товарообмінний (бартерний)…