Категорія: Найм приміщення, будівлі

Договір оренди нежитлового приміщення, яке перебуває у власності орендодавця. Шаблон

 ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ, ЯКЕ ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ ОРЕНДОДАВЦЯ м.__________________ “___”_________ 20__ р. _________________________________________________(найменування підприємства, організації), іменуємо_____ надалі “Орендодавець”, в особі_____________________(посада,…

Зразок договору оренди (майнового найму) нежитлового приміщення

ДОГОВІР ОРЕНДИ (майнового найму) нежитлового приміщення  м._________________ “___”_______ 20__р. _________________ (найменування організації), надалі Орендодавець, в особі ____________________________________ (Посада, П.І.Б.), що…