Визнання договору: недійсним, дійсним, укладеним. Розірвання договору. Стягення боргу за договором.

Визнання договору недійсним.

Визнання договору недійсним необхідно проводити в судовому порядку. Для вказаних цілей складається відповідна позовна заява.

Визнання договору недійсним означає те, що цей договір не має юридичних наслідків, за винятком тих, які витікають з того, що він недійсний. Такий договір недійсний з моменту його підписання. При цьому кожна із сторін повинна повернути іншій стороні усе отримане за договором, а у разі неможливості повернути отримане, відшкодувати його вартість в грошовій формі.

В деяких випадках необхідно визнати договір недійсним в частині, а не повністю. Це теж допускається законом. Якщо недійсною визнається частина договору, це не робить недійсним весь договір.

Визнання договору дійсним.

Що стосується визнання договору дійсним, то згідно Цивільному кодексу України дійсним може визнаватися виключно нікчемна угода і тільки в тих випадках, які передбачені законом.

Визнання договору укладеним.

Договір вважається укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди за усіма важливими умовами договору.

Важливими умовами договору є умови про предмет договору, умови, визначені законом як важливі або є необхідними для договорів цього виду, а також усі ті умови, відносно яких за заявою хоч би однієї із сторін може бути досягнута угода.

Договір може бути укладений у будь-якій формі, якщо вимоги стосовно форми договору не встановлені законом.

Якщо сторони домовилися укласти договір в визначеній формі, він вважається укладеним з моменту надання йому цієї форми, навіть якщо згідно закону вказана форма для цього виду договорів не була обов’язковою.

Якщо сторони домовилися укласти договір у письмовій формі, відносно якого законом не встановлена письмова форма, такий договір вважається укладеним з моменту його підписання сторонами.

Якщо сторони домовилися про нотаріальне посвідчення договору, яке не вимагається законом, такий договір вважається укладеним з моменту його нотаріального посвідчення.

Розірвання договору.

Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою сторін, якщо інше не встановлене договором або законом.

Договір може бути змінений або розірваний за рішенням суду на вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою стороною і в інших випадках, встановлених договором або законом.

Істотним є таке порушення стороною договору, якщо внаслідок заподіяної цим шкоди друга сторона значною мірою втрачає те, на що вона розраховувала при укладенні договору.

У разі односторонньої відмови від договору в повному об’ємі або частково, якщо право на таку відмову встановлене договором або законом.

Стягнення боргу за договором.

Питання повернення грошових коштів та стягнення боргу за договором і пов’язані з цим конфлікти стали невід’ємною частиною життя сучасного суспільства.

Криза фінансової системи, неповернені засоби за кредитними договорами, борговими розписками і договорами позики, різного роду шахрайства – усе це результат недобросовісного виконання сторонами своїх боргових зобов’язань.

1 Позовна заява про стягнення страхового відшкодування
2 Позовна заява про стягнення боргу та відшкодування моральної шкоди
3 Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу дійсним, визнання права власності на будинок та земельну ділянку
4 Позовна заява про стягнення боргу за договором позики
5 Позовна заява про стягнення коштів за депозитним договором
6 Позовна заява про дострокове розірвання договору вкладу (депозиту, внеску) та стягнення заборгованості
7 Позовна заява про стягнення грошових коштів за невиконаним договором купівлі-продажу
8 Позовна заява про визнання договору дарування квартири недійсним
9 Зразок. Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу дійсним
10 Зразок. Позовна заява про повернення банківського вкладу (депозиту) та відшкодування втраченої вигоди
11 Позовна заява про визнання договору позики недійсним, визнання третейської угоди недійсною та визнання права власності на нерухоме майно квартиру
12 Позовна заява про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним. Зразок
13 Зразок позовної заяви про визнання договору купівлі-продажу квартири недійсним
14 Зустрічна позовна заява про визнання частково недійсним договору купівлі-продажу квартири та визнання права власності на частину квартири
15 Позовна заява про визнання договору поруки недійснім
16 Позовна заява про визнання договору купівлі продажу квартири недійсним
17 Позовна заява про визнання права переважного права купівлі частки в спільній власності
18 Позовна заява про визнання шлюбного договору (контракту) повністю (частково) недійсним