До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивачі: Особа_1, Особа_2, Особа_3, Особа_4 проживаємо за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Особа_5, проживає за адресою:___________________, тел:__________________

Треті особи: приватний нотаріус ___________ міського нотаріального округу Особа_6, адреса:_____________________, тел.:_______________________

Приватне підприємство «НАЗВА», юридична адреса:________________________, тел.:___________________________

Позовна заява

про визнання договору купівлі-продажу недійсним

Квартира № ________ у будинку № __ по вул. __________ м. _________ належала нам позивачам: Особі_1, Особі_2, Особі_3 та Особі_4 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 27 жовтня 1997 року відділом приватизації житла м. _______, договору купівлі-продажу, посвідченого 07 грудня 2002 року приватним нотаріусом ______________ міського нотаріального округу Особою_7, за реєстровим №12109, та зареєстрованого ПП БТІ «Інвентаризатор» у реєстровій книзі № 77 за реєстровим № 12251.

29 липня 2005 року між ПП «Назва» та відповідачем, Особою_5 укладено договір надання інформаційно-технічних послуг, згідно з яким підприємство зобов’язалося підшукати варіанти купівлі квартири і, як видно з розділу договору «Просмотровий акт», у день складення договору підшукало квартиру у будинку № __ по вул. _________ у м. __________ (спірну квартиру).

02 серпня 2005 року Особа_1, яка діяла від себе та зі згоди інших власників вказаної квартири та Особа_5 уклали договір, який назвали договором про наміри, згідно з яким Особа_1 зобов’язалася продати, а Особа_5 зобов’язалася до 01 вересня 2005 року купити кв. № __ у будинку № __ по вул. __________ у м. __________ за 202000 гривень, що еквівалентно 40000 доларам СІЛА, за що, як передоплату, отримала гроші в сумі 2 525 гривень, що еквівалентно 500 доларам США.

19 серпня 2005 року згідно з договором купівлі-продажу, посвідченим приватним нотаріусом ________ міського нотаріального округу Особою_6 за реєстровим №3756, продавці – Особа_1, Особа_2, Особа_3 та Особа_4 передали, а покупець, Особа_5, прийняла у власність кв. № ____ у будинку № ___  по вул. _________ у м. _________. Згідно з п. 2 цього договору, продаж зазначеної квартири здійснено за домовленістю сторін за 34156 гривень і ці гроші продавці отримали від покупця під час оформлення цього договору. Відповідно до п.3 цього договору та витягом з реєстру прав власності на нерухоме майно від 04 серпня 2005 року за №8967153, виданим ПП БТІ «Інвентаризатор», інвентаризаційна оцінка квартири становить 34156 гривень.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 11 ЦПК України, суд розглядає цивільні справи не інакше, як за зверненням фізичних чи юридичних осіб, у межах заявлених ними вимог і на підставі доказів сторін та інших осіб, які беруть участь у розгляді справи. Згідно із вимогами ч. 1 ст. 16 ЦК України, кожна особа має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Відповідно до вимог ст. 202 ЦК України, правочином є дія особи, спрямована на набуття, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків. Згідно із вимогами ст. 203 ЦК України, для чинності правочину, його зміст не може суперечити нормам ЦК України, іншим актам цивільного законодавства, моральним засадам суспільства; волевиявлення учасника правочину має бути вільним та відповідати його внутрішній волі; правочин має вчинятися у формі, встановленій законом; правочин має бути спрямованим на реальне настання правових наслідків, що обумовлені ним. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 215 ЦК України, підставою недійсності правочину є недодержання у момент вчинення правочину стороною або сторонами вимог встановлених частинами третьою (вільність волевиявлення учасників правочину та відповідність його їх внутрішній волі), п’ятою (реальність настання правових наслідків, що обумовлені ним) ст. 203 ЦК України. Згідно з вимогами ч.1 ст. 216 ЦК України, у разі недійсності правочину кожна із сторін зобов’язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 229 ЦК України, якщо особа, яка вчинила правочин, помилилася щодо обставин, які мають істотне значення, такий правочин може бути визнаний судом недійсним; істотне значення має помилка щодо природи правочину, прав та обов’язків сторін. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 230 ЦК України, якщо одна із сторін правочину навмисно ввела другу сторону в оману щодо обставин, які мають істотне значення (частина перша статті 229 ЦК України), такий правочин визнається судом недійсним; обман має місце, якщо сторона заперечує наявність обставин, які можуть перешкоджати вченню правочину, або якщо вона замовчує їх існування. Нормою ст. 526 ЦК України встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу. Відповідно до вимог ст. 545 ЦК України, кредитор на вимогу боржника повинен видати йому розписку про одержання виконання зобов’язання повністю або частково; наявність боргового документу у боржника підтверджує виконання ним свого обов’язку. Згідно з вимогами ч. 1 ст. 635 ЦК України, попереднім є договір, сторони якого зобов’язуються протягом певного строку укласти договір у майбутньому на умовах встановлених попереднім договором, він укладається у формі, встановленій для основного договору; а згідно з ч. 4 ст. 635 ЦК України договір про наміри, якщо в ньому немає волевиявлення сторін щодо надання йому сили попереднього договору, не вважається попереднім договором. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 637 ЦК України, тлумачення умов договору здійснюється відповідно до вимог ст. 213 ЦК України, Нормою с. 4 ст. 213 ЦК України встановлено, що якщо немає можливості визначити справжню волю особи, яка вчинила правочин, до уваги беруться мета правочину, зміст попередніх переговорів, подальша поведінка сторін та інші обставини, що мають істотне значення. Згідно з вимогами ст. 657 ЦК України, договір купівлі-продажу квартири укладається у письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації.

Відповідач, Особа_5, мала бажання придбати квартиру у м. _______ для чого уклала із ПП «Назва» відповідний договір. Ми позивачі: Особа_1, Особа_2, Особа_3 та Особа_4 мали бажання продати кв. № ___ у будинку № __ по вул. _________ у м. ________. З метою продажу цієї квартири Особа_1, діючи від себе та від зазначених осіб, звернулася до ПП «Назва» для підшукання покупця де зустрілася із Особою_5. Сторони дійшли згоди про купівлю-продаж зазначеної квартири, так як Особу_5 влаштувала якість та ціна квартири, а Особу_1 – строк її придбання. Згоду оформили документально – договором від 02 серпня 2005 року, у якому визначили умови договору купівлі-продажу: ціну квартири у 202000 гривень та строк її продажу – до 01 вересня 2005 року. На виконання цієї угоди, 19 серпня 2005 року звернулися до нотаріуса для оформлення та державної реєстрації договору купівлі-продажу кв. № ___ у б. № __ по вул. ________ у м. _______. При продажу квартири досягнуті у договорі про наміри домовленості покупцем дотримані не були, так як за продану квартиру продавці отримали не в обумовленій сумі у 202000 гривень (еквівалент 40000 доларів США), а у сумі 34156 гривень, яка є балансовою вартістю квартири (еквівалент 7000 доларів США). Для захисту свого права на дотримання з боку покупця умов договору про наміри та отримання недоплачених ним коштів ми, позивачі, змушені звернутися до суду. Така наша, позивачів (продавців), поведінка свідчить про недотримання покупцем досягнутих раніше умов договору з продажу квартири за обумовленою нами сумою у 202000 гривень. Крім того, продавцями та покупцем не дотримано вимоги цивільного законодавства та не видано покупцеві розписку про одержання від неї, на виконання зобов’язань за договором про наміри, коштів у сумі 202000 гривень, яка б підтвердила виконання нею свого обов’язку по оплаті коштів за куплену квартиру та свідчила б про виконання досягнутих домовленостей. Також не відповідає дійсності п. 2 договору купівлі-продажу квартири від 19 серпня 2005 року у частині отримання продавцями коштів від покупця під час оформлення цього договору, так як кошти у сумі 7000 доларів США отримано покупцями раніше, ще до початку оформлення цього договору. З тих підстав, що при укладанні 19 серпня 2005 року договору купівлі-продажу кв. № __ у будинку № __ по вул. __________ у м. ________, покупцем порушено вимоги ч. 5 ст. 203 ЦК України, так як з його боку правочин не був спрямований на реальне настання тих правових наслідків, що обумовлені ним – сплату продавцям за придбану квартиру коштів у тому обсязі, у якому вони домовилися – у сумі 202000 гривень (еквівалент 40000 доларів США), а тому, згідно з вимогами ст. 215 ЦК України, ми, позивачі, вважаємо, що є всі законні підстави визнати цей договір, як оспорюваний правочин, недійсним. При визнанні договору недійсним слід зобов’язати сторони повернути одна-одній в натурі все, що вони набули на виконання цього договору, тобто застосувати реституцію.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 11, 16, 202-203, 213, 215-216, 229, 230, 526, 545, 635, 637, 657 ЦК України, ст.ст. 3, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОСИМО:

Договір купівлі-продажу квартири № __ у будинку № __ по вул. ________ у м. _________, укладений 19 серпня 2005 року між продавцями Особою_1, Особою_2, Особою_3, Особою_4 та покупцем Особою_5 – визнати недійсним.

Зобов’язати Особу_5 повернути Особі_1, Особі_2, Особі_3 та Особі_4 квартиру № __ у будинку № __ по вул. _________ у м. _________.

Зобов’язати Особу_1, Особу_2, Особу_3 та Особу_4 після повернення їм квартири № __ у будинку № __ по вул. _________ у м. _________, сплатити у рівних долях на користь Особи_5 отримані ними кошти у сумі 34156 гривень.

Стягнути з Особи_5 на користь Особи_1, Особи_2, Особи_3 та Особи_4 судові витрати по справі.

Додатки:

Дата              Підпис