________ районний суд м. _________, Адреса: ___________________
Позивач: Особа_1, Адреса: _____________________
Відповідач: Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УГЗБ», Адреса: _____________________
Треті особи:
Особа_2, Адреса: ________________
TOB ПФ Банку «Ф&К», Адреса: ______________
Орган опіки та піклування, виконавчий комітет _______ районної у м. _______ ради Адреса:________________

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання договору поруки недійснім

  «___» ________ року я разом зі своєю дружиною Особою_2 придбали в іпотеку за кредитним договором №1_______ від «___» ________ року житло. Вказаний договір ми укладали за взаємною згодою один з одним, де я виступав поручителем та був обізнаний про юридичні наслідки даного правочину. По теперішній час наша сім’я здійснює розрахунки з банком на значну суму, що у зв’язку з кризою призводить нас до важкого матеріального становища.   Кілька тижнів назад мені стало відомо, що моя жінка уклала договір поруки №2_____ від «___» ________ року в АБ «УГЗБ», і в разі невиконання боржником умов кредитного договору останній буде відповідати своїм майном. Про укладання такого договору ні вона, ні банк мене не повідомили, чим порушили мої права та права дитини.   Відповідно до ст. 15 ЦК України, кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Під захистом розуміються дії уповноваженої особи, діяльність юрисдикційних органів та осіб, які у передбаченому законом порядку зобов’язані вжити заходів до поновлення порушеного, оспорюваного чи невизнаного цивільного права.   Способами захисту цивільних прав та інтересів, згідно із п.п.2. 7 ч.2 ст.16 ЦК України, можуть   бути:   визнання   правочину  недійсним   та   припинення правовідношення). Припинення правовідношення застосовується, як правило,  у  разі  невиконання чи неналежного виконання боржником своїх обов’язків і до них відносяться позови про розірвання цивільно-правових договорів, про визнання угоди такою, що не підлягає виконанню (в даному випадку так як порушує права неповнолітньої дитини та мої).   Так відповідно до ст.65 Сімейного кодексу: дружина, чоловік розпоряджаються майном, що є об’єктом права спільної сумісної власності подружжя, за взаємною згодою. При укладенні договорів одним із подружжя вважається, що він діє за згодою другого з подружжя. Дружина, чоловік має право на звернення до суду з позовом про визнання договору недійсним як такого, що укладений другим із подружжя без її/його згоди, якщо цей договір виходить за межі дрібного побутового.   Крім того, відповідно до ч.6 ст. 203 та ст. 215 ЦК України, правочин, що вчиняється батьками, не може суперечити правам та інтересам їхніх малолітніх, неповнолітніх чи непрацездатних дітей. Такий правочин вважається недійсним. А в даному випадку ми маємо неповнолітню доньку Особу_3, «___» ________ року народження, чиї права також були порушені.   Також при укладанні договору поруки, заповнюється відповідна анкета поручителя, в якій зазначається: чи має особа ще кредит, чи виступає вона в іншому банку поручителем, на яку суму, чи має вона неповнолітніх дітей та інше. Всі ці дані дають банківській установі визначитись з можливістю укладання того чи іншого договору.   Роблячи логічний висновок з вищенаведеного, вбачається, що при укладанні договору поруки допущено ряд суттєвих порушень, тобто його укладення порушило права інших осіб, а тому такий договір є недійсним.   Враховуючи вищезазначене та керуючись ст.ст.15,16, ч.6 ст.203, 215 ЦК України, ст.65 Сімейного кодексу України, ст.ст. 3,15,118-120 ЦПК України, –   ПРОШУ: 1. Визнати договір поруки № ________ від «___» ________ року недійсним. 2. Розірвати договір поруки № ________ від «___» ________ року. Додатки: 1. Позовна заява. 2. Копія паспорта. 3. Копія ідентифікаційного коду. 4. Копія свідоцтва про укладення шлюбу. 5. Копія іпотечного договору №1 _____ від «___» ________ року. 6. Копія договору поруки № 1______ від «___» ________ року . 7. Копія кредитного договору № 1______ від «___» ________ року. 8. Копія договору поруки № 2______ від «___» ________ року. Дата                                       Підпис