До ________ районного суду м.___________ адреса:_______________________

Позивач: Особа_1, проживаю за адресою:__________________, тел.:_________________

Відповідач: Кредитна спілка «ДП», юридична адреса:_________________, тел.:_________________________

Позовна заява

про стягнення коштів за депозитним договором

17 січня 2008 року між мною та кредитною спілкою “ДП” укладено договір внеску (вкладу) на депозитний рахунок № _________. Згідно з п.п. 1.1 та 1.2 договору, член спілки вносить внесок (вклад) на депозитний рахунок, а спілка зобов’язується прийняти внесок члена спілки на депозитний рахунок, нарахувати та сплатити відсотки за використання внеску у розмірі 19 % річних. Відповідно до п. 2.1 договору, усі виплати члену спілки проводяться до 17 числа кожного місяця, а у відповідності до п.п. 5.2,5.3 цього договору, строк його дії складає 12 місяців та закінчується 17 січня 2009 року. Пунктом 4.1 договору встановлено, що сторони несуть відповідальність по цьому договору у відповідності із діючим законодавством. Згідно з квитанціями до прибуткового касового ордеру № 06-0436, № 06-0437, серії 02 АААФ, серії 12 АААБ, серії 01 АААП, серії 02 ААЕ, серії 12 ААБ мною, який є членом спілки, внесено на депозитний рахунок № 080117-01 кошти в сумі 12000 гривень. 19 січня 2009 року я звернувся до відповідача з проханням повернути мені грошові кошти у повній сумі у зв’язку із закінченням дії цього договору. У чому мені безпідставно відмовлено. Внаслідок цієї відмови відповідачем порушено норми чинного законодавства України, а також моє право власності.

Згідно з вимогами п. 8 ч.2 ст. 16 ЦК України, способами захисту цивільних прав та інтересів може бути відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди. Нормами ст. 526 ЦК України встановлено, що зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору.

Згідно з ч. 1 ст. 530 ЦК України, якщо у зобов’язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). Відповідно до вимог ст. 610 ЦК України, невиконання зобов’язання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання, є порушенням зобов’язання. Згідно з вимогами ст. 625 ЦК України, боржник, що порушив зобов’язання не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов’язання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 16, 23, 526, 530, 610, 625, 1167 ЦК України, ст. ст. 3, 88, 118, 119 ЦПК України, –

ПРОШУ:

Стягнути з кредитної спілки “ДП” на мою користь заборгованість за депозитним договором № 080117-01 від 17 січня 2008 року у сумі 12000 гривень, відсотки за час прострочення виконання грошових зобов’язань, станом на 27 січня 2009 року у сумі 82 гривні 20 копійок, судові витрати по справі у сумі 30 гривень, а всього стягнути грошових коштів на загальну суму 12112 гривень 20 копійок.

Додаток:

Дата               Підпис