До ______________ міськрайонного суду

____________________________області

Особа2 (П.І.П)

який проживає за адресою: ___________

м.______________ ____________ обл.,

поштовий індекс _____

Заперечення проти позову

“__” __________ 200__р. Особа 1 звернувся до ______________ міськрайонного суду з позовом до мене про розірвання договору довічного утримання.

Вважаю його вимоги необґрунтованими з наступних підстав.

“__” __________ 200__р. року між мною і Особа1, який доводиться мені дідом, був укладений договір довічного утримання, відповідно до умов якого я зобов’язався довічно утримувати його, забезпечувати харчуванням і одягом, доглядати за ним, надавати йому необхідну грошову та іншу допомогу та підтримувати його житлове приміщення у належному стані. Замість цього він передав мені у власність кв. №__по вул. ______________, буд. __ у м. ______________ ______________ області.

До кінця “__” __________ 200__р. я самостійно виконував свої зобов’язання.

“__” __________ 200__р. року мене звільнили з роботи за скороченням чисельності або штату працівників, внаслідок чого я втратив джерело до існування. Мені необхідно було утримувати своюсімю та Особа2 і я змушений був поїхати на роботу до м. Києва.

Від’їжджаючи із м. ______________, я домовився з позивачем, що мої обов’язки за договоромбуде виконувати моя дружина.

Він проти цього не заперечував і під час моєї відсутності Особа3 забезпечувала позивача харчуванням, доглядала за ним, підтримувала його житлове приміщення в належному стані, а я допомагав йому матеріально.

Зазначені мною обставини зможуть підтвердити Свідок1 та Сідок2

На підставі викладеного й у відповідності із ст. 128, п. 5 ч. 6 ст. 130 ЦПК України

прошу:

1. Відмовити Особа1 у позові до мене про розірвання договору довічного утримання, укладеного між нами “__” __________ 200__р.

2. Під час попереднього судового засідання вирішити питання про виклик до суду свідків:

– Свідок1, який проживає за адресою: вул. __________, буд. ___, кв. ____, м. ______________ ______________ області,

-Свідок2, яка проживає за адресою: вул. __________, буд. ___, кв. ____, м. ______________ ______________ області.

Додаток:

1.Копія заперечення проти позову.

„____”____________200__ р.________________Особа2