До __________ районного суду м._______ Позивач: Особа1, проживаю за адресою:__________ ____________________________________ Відповідач: __________ районна у м.___________ рада виконавчий комітет, адреса:_____________ засоби зв’язку_________________________ Третя особа:  _____БТІ___________________________   Позовна заява про визнання права власності на самочинно збудований гараж     Мені, Особі1, моїй дружині (П.І.Б.) на праві приватної спільної часткової власності належали нежитлові приміщення (магазин непродовольчих товарів) по вул. ___________________, м.__________________. Мені та дружині належало по 1/2 частині на підставі рішення виконавчого комітету _____________ районної у м._______________ ради (взамін сідоцтва про право власності, виданого Головним управлінням з питань житлово-комунального обслуговування населення від ________________ №_____). Витяг з свідоцтва про право валсності на нерухоме майно додається.   "__"___________20___р. померла моя дружина – П.І.Б. (свідоцтво про смерть серії  ____ №_________ від "__"__________20___р.)   У встановлений законом шестимісячний строк, я прийняв спадщину.     "__"_________20__р. нотаріусом ___________державної нотаріальної контори видані свідоцтва про право на спадщину за законом, відповідно до якого став єдиним власником нежитлового приміщення (магазину непродовольчих товарів) за адресою:__________________. Дане свідоцтво про право на спадщину за законом зареєстроване в ___________БТІ___________.   В технічний паспорт на магазин по вул.__________________ м.______________ внесені відповідні зміни на підставі виданого нотаріусом свідоцтва про право на спадщину за законом, але зазначено, що гараж "Ж", який знаходиться на території нежитлового приміщення (магазину непродовольчих товарів) площею ____ кв.м. збудований в ______ році самовільно.   Я, з питання самочинно збудованого гаража за адресою: _________________________________, звернувся до архітектурної служби виконавчого комітету ___________ районної у м.______________ ради.   Архітектурною службою роз’яснено про необхідність звернення до суду відповідно до вимог ст. 376 ЦК України.   Зміст ст. 376 ЦК України наголошує, що "право власності на самочинно збудоване нерухоме майно може бути визнане за собою за рішенням суду".   Таким чином я вимушений звернутися до суду з даною позовною заявою.   Відповідно до звіту про оцінку майна, вартість самочинно збудованого гаража становить ___________ грн.    На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 30, 118-120 ЦПК України, ст. 376 ЦК України, –   ПРОШУ:   1. Відкрити провадження по справі. 2. Винести рішення, яким визнати за мною, Особа1, одноосібне право валсності на самочинно збудований гараж:  "Ж",______ року побудови, площею _____ кв.м., як за спадкоємцем першої черги після померлої П.І.Б.   Додатки: квитанція про сплату судового збору;                 квитанція про сплату ІТЗ;                 копії технічного паспорта;                 копії свідоцтва про право власності за законом;                 копії витягів з реєстру прав нерухомості;                 копії свідоцтва про смерть;                 копії оцінки вартості нерухомого майна;                 повідомлення з Октябрського райвиконкому;                 копії позовної заяви.   "___"___________20__р.                      Підпис______________