_______ районний суд м._______
Позивач: Особа_1,                             
Адреса:______________                 

Відповідачі:                                          
Особа_2,                                               
Адреса: ____________                     

Особа_3,                                             
Адреса: _____________                 

Особа_4,                                             
Адреса: _____________                 

Особа_5,                                              
Адреса: _____________                 

Треті особи :                                           
Управління житлово-комунального
господарства виконкому _______   
міської ради                                           
Адреса: _______                                   

Головне управління у справах           
містобудування та архітектури          
_________ міськвиконкому               
Адреса: _____________                     
Без ціни позову                                     

ЗУСТРІЧНА ПОЗОВНА ЗАЯВА
про втрату права власності на жиле приміщення в зв’язку з випадковим знищенням цього приміщення

Ознайомившись з позовною заявою від «__»______ року Особи_2, Особи_3, Особи_4, Особи_5, відповідно до ст.13,15,16 ЦК України , вважаю за необхідне подати зустрічну позовну заяву, з метою захисту своїх прав та законних інтересів та в зв’язку з відсутністю підстав та доводів з боку відповідачів за зустрічним позовом для задоволення первісного позову , що стверджується та обґрунтовується наступним .

Будинок, про який йде мова у первісному позові, побудований на початку XIX сторіччя, а з ____ року капітально не ремонтувався, що призвело до його значного фізичного зносу та активним деформаціям (негативний вплив на стан оползневого схилу). Крім того, я безпосередньо звертався до _______ РВ ПМУ УМВСУ в _________ області про факти крадіжки невідомими особами металевих конструкцій опалення приміщення (копія талона додається). Згідно моїх технічних документів на приміщення по вул. _________,  ___ ум.________ у мене не рахуються співвласниками відповідачі, а будинок є одноповерховим. У позовній заяві відсутні докази та належні обгрунтування , що саме я демонтував та знищив вказане вище приміщення, які саме речі були мною знищені – у позові не зазначено та не обгрунтовано доказами. Приміщення мало фізичний знос – вітхе, а стан несучих конструктивних елементів – аварійний (копія висновку спеціаліста додається) і фактично проживати у ньому було небезпечно (у подальшому комісія від «__»______ року склала акт про обвал балок перекриття та відшарування штукатурки стелі, копія додається).

Згідно п.З ст.11 ЦК України, законодавець передбачає, як підставу виникнення цивільних прав та обов’язків факт завдання майнової (матеріальної) та моральної шкоди іншій особі. Тобто повинна мати місце дія особи на порушення права іншої особи. В порушення вимог п.4 ст.60 ЦПК України позовні вимоги відповідачів за зустрічним позовом грунтуються на припущеннях, так як в них не наведено фактів і доказів протиправної поведінки Позивача та причинного зв’язку між такою поведінкою і шкідливими наслідками які виникли в результаті такої поведінки. Згідно п.4 ст. 319 ЦК України власність зобов’язує. Згідно ст.322 ЦК України, власник зобов’язаний утримувати майно, що йому належить, якщо інше не встановлено договором або законом. Відповідно до ст.323 ЦК України ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження (псування) майна несе його власник, якщо інше не встановлено договором або законом. В зв’язку з тим , що відповідачі ризикували, коли набули права власності на вітхе майно , ні яким чином не несли особисто тягар утримання майна у належному стані та не забезпечили його відновлення зі стану «вітхе» до стану «добре», чим фактично при здійсненні цивільних прав не додержувалися моральних засад суспільства. З причин порушення обов’язку відповідачами належного утримання приміщення мав місце випадок руйнування цього приміщення , а у подальшому й будинку. За таких умов позовні вимоги за первісним позовом є безпідставні та недоведені.
На підставі зазначеного вище , керуючись ст..11,13,15,16,322,323 ЦК України ,ст..8,60 ЦПК України , –

ПРОШУ СУД:

1) Відмовити Особі_2, Особі_3, Особі_4, Особі_5 у задоволенні первісного позову.
2) Задовольнити зустрічний позов та визнати таким, що Особа_2, Особа_3, Особа_4, Особа_5 втратили право власності на жиле приміщення квартиру №____ по вул.________, ___ у м. ________ в зв’язку з випадковим знищенням (пошкодженням) цього приміщення.
3) Стягнути з відповідачів судові витрати.

Додаток:

Дата                                Підпис