________районний суд м._______
Адреса: _____________________ 
Позивач: Особа_1, та в інтересах   
неповнолітніх Особи_2 та Особи_3
Адреса: _____________________ 
Відповідач: Особа_4,                          
Адреса: _____________________
Треті особи:                                          
Орган опіки та піклування,               
_ районна державна адміністрація
АКБ «Банк-банк»                                  
Адреса: ______________________

Позовна заява
про визнання права власності на частину квартири

«__»______року між мною і відповідачем Особою_4 був укладений шлюб. Від шлюбу у нас є неповнолітні діти Особа_2 «__»______р.н. та Особа_3 р.н.
В «__»______року я продала належну мені на праві власності однокімнатну квартиру № ___ по вул._____, ____ в м. ________ за ______ доларів США або – _______ грн., згідно курсу Нацбанку станом на «__»______року. Квартиру продала з метою докласти гроші та купити квартиру більшого розміру бо очікувала народження другої дитини.
Оформленням угоди купівлі-продажу квартири __ по вул._______,__ займався відповідач.
«__»______року ми з відповідачем купили 3-х кімнатну квартиру номер __, що знаходиться за адресою м. _____, вул._______ будинок номер __. Ця квартира була куплена за ____ доларів США. Квартира була оформлена на відповідача. Договір купівлі-продажу був посвідчений нотаріусом К.М.І за реєстровим номером ___, зареєстрований в БТІ «_______»«__»______року в реєстровій книзі №____ за реєстровим номером ____.
Договір купівлі-продажу цієї квартири надати суду також не можу, з причини, що відповідач всі наші фінансові документи стосовно купівлі-продажу квартир та інші відмовляється мені надати і де він їх тримає мені не відомо. Для розрахунку з продавцем були нами використані ________ доларів США еквівалент в гривнях ______ грн., від продажу належної мені однокімнатної квартири №___ по вул.________, __ та _____ доларів США еквівалент у гривнях ____ грн., які були позичені відповідачем в АКБ «Банк-Банк» за кредитним договором № ______ від «__»______року.
В подальшому «__»______року відповідач уклав з цим же банком договір іпотеки № _______ під квартиру №___ по вул._______, ___ в м. ______, згоди на укладання якого я не давала, що видно з останньої сторінки договору, де відсутній мій підпис.
Згідно п.З ст. 368 Цивільного кодексу майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом, а також тому, що згідно зі ст. 60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині і чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини самостійного заробітку.
Вважаю, що мій особистий внесок в купівлю цієї квартири складає ______ доларів США, або ________ грн. (____ доларів США, або ______ грн. гроші від продажу однокімнатної квартири та половина суми позики банку для купівлі квартири – _____ доларів США, або ________ грн.)
Внесок відповідача в купівлю квартири по вул. Грушевського складає ____ доларів США, або _______ грн.)
Квартира ___ по вул._______, __ в м._______ складається з 3 кімнат житловою площею ____ кв. м., у тому числі : 1-а кімната (4) ____ кв.м., 2-а кімната (5) ____ кв. м., 3-я кімната (7) ___кв. м.; кухні площею (3) ____ кв.м., вбиральні (поєднаної) (2) ___ кв.м., коридору (1) ___ кв. м., вбудованої шафи (6) ___ кв.м. Квартира обладнана балконом ___ кв.м. Загальна площа квартири ___ кв. м.
Виходячи з цього мені належить ідеальна __/__ частка від загального розміру житлового приміщення ( _____: _____=80%, або __/__). _____ м. кв. загальної площі квартири.
Відповідачу належить ідеальна __/__ частка від загального розміру житлового приміщення.
Згідно зі ст.. 155 ЖК України власник квартири чи її частки не може бути позбавлений права користування житловим приміщенням, крім випадків передбачених законодавством.
Володіння, користування і розпорядження майном при спільній частковій власності відповідно до вимог ст.. 113 ЦК України проводиться за згодою всіх учасників, а при відсутності згоди спір вирішується судом.
Власник може вимагати усунення будь-яких порушень його права (ст.. 391 ЦК України)
На підставі ст..3,5,п.9 ст.ПО ЩІК, 57, 60 Сімейного кодексу, 358, 364, 368, 370, 391 ЦК України-

ПРОШУ:

1. Визнати за мною право власності на __/__ частини квартири __ по вул. _______, __ в м. _____, вартістю ____ доларів США або _____ гривен. За відповідачем визнати право власності на __/__ частину квартири __ по вул. ________, ___ в м. ________ вартістю ____ доларів США або ______ гривнь.
2. Відстрочити мені повну сплату судового збору до винесення рішення по справі в зв’язку з важким матеріальним становищем. Судовий збір на користь держави та витрати на правову допомогу стягнути з відповідача при постановленні рішення.
ДОДАТОК:

Дата                       Підпис