До _______ районного суду м.____________      

адреса: _______________                                

Позивачі:                                                      

Особа_1,                                                       

Адреса: _____________________                      

в інтересах неповнолітньої особи                      

Особи_2,                                                       

Адреса: _____________________                      

Відповідачі:                                                    

Особа_3,                                                       

Адреса: ____________________                        

Відкрите акціонерне товариство «Банк А»          

Адреса: ____________________                        

Треті особи:                                                   

Орган опіки та піклування, виконавчий              

комітет _________районної у м. ____ ради,        

Адреса: ______________________                    

__________ відділ Державної виконавчої           

служби ________________ міського                  

управління юстиції                                         

Адреса: ___________________                         

Ціна позову : _____ грн.                                 

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про визнання права власності на майно, виключення з акту опису майна та звільнення з-під арешту

«__»_______ року  державним виконавцем _____________ відділу ДВС __________ МУЮ  було описане, згідно виконавчого листа №___ виданого від «__»_______ року про стягнення з відповідача Особи_3 на користь ВАТ «Банк А» в розмірі ________ грн. наступне майно: -нежитлове приміщення в будинку А-5 , що знаходиться в м. ________ по вул._______, номер _____ . загальною площею ____ кв. м., що становить 1/375 частини нежитлового приміщення;

– нежитлове приміщення в будинку А-5 , що знаходиться   в м. _________ по вул., _________, номер ___ , загальною площею ___ кв. м., що становить 1/1500 частини нежитлового приміщення. Всього на суму ______ грн.

Зазначене в акті опису майно – нежитлове приміщення в будинку А-5 , що знаходиться в м. __________ по вул. _______, номер ___, загальною площею ___ кв. м., що становить 1/375 частини нежитлового приміщення та нежитлове приміщення в будинку А-5 , що знаходиться в м. _______ по вул.  _______, номер _____ , загальною площею _____ кв. м. , що становить 1/500 частини нежитлового приміщення с власністю неповнолітньої Особи_3, оскільки воно було набуте нею на підставі нотаріально посвідчених договорів дарування від «__»_______ року.

Згідно ч. З ст. 17 Закону України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 р. (нова редакція набрала чинності з 1 січня 2004 р.), батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органів опіки й піклування укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню або спеціальній реєстрації, відмовлятися від належних дитині майнових прав, здійснювати розподіл, обмін, відчуження житла, зобов’язуватися від імені дитини порукою, видавати письмові зобов’язання. Будь – якого дозволу на розпорядження вищевказаним майном орган опіки не надавав .

Згідно ст.321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом. Примусове відчуження об’єктів права власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього та повного відшкодування їх вартості, крім випадків, встановлених частиною другою статті 353 цього Кодексу.

На час виникнення заборгованості Особи_3 перед банком, перший не мав будь-якого права розпорядження зазначеним вище нерухомим майном, а саме майно не могло бути предметом іпотеки (застави, будь-якого обтяження) та /або предметом задоволення вимог кредиторів.

За таких умов відсутні підстави припинення права власності неповнолітньої особи.

На підставі викладеного та згідно ст.59 Закону України “Про виконавче провадження”, ст. 177 СК України, ст. 19,20,316,317,328 ЦК України ,-

Просимо:

1 .Визнати право власності на майно зазначене в Актах опису й арешту за Особою_2: нежитлове приміщення в будинку А-5 , що знаходиться в м. ______ по вул._______, номер ___, загальною площею __ кв. м., що становить 1/375 частину нежитлового приміщення та нежитлове приміщення в будинку А-5 , що знаходиться в м. _________ по вул._______, номер ______. загальною площею ___ кв. м., що становить 1/500 частини нежитлового приміщення.

2. Виключити з Акту опису й арешту майна серії __ №________ від «__»_______ року, усе перераховане майно на суму ______ грн. та звільнити його з-під арешту.

3.Судові витрати покласти на відповідачів.

Додатки:

Дата           Підпис