Однією з основних причин порушення трудових прав є відсутність у працівників достатніх юридичних знань про свої права, які треба не лише реалізовувати, але і захищати у разі їх нехтування. Відповідно до статті 265 КЗоТ України будь-яка особа, винна в порушенні законодавства про працю, нестиме відповідальність згідно з чинним законодавством.

Дисциплінарна відповідальність полягає в застосуванні до винної особи дисциплінарних стягнень, якими згідно із статтею 147 КЗоТ можуть бути лише догана або звільнення.

Догана є менш суворим видом дисциплінарного стягнення, і для його оголошення цілком достатньо наявності самого факту порушення трудового законодавства. Проте існує і суворіше покарання – звільнення.

Звільнити працівника, що порушив трудове законодавство, можна, зокрема, на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗоТ – у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього відповідно до трудового договору або правил внутрішнього трудового розпорядку, за умови, що до працівника раніше застосовувалися інші види дисциплінарного стягнення.

Якщо на думку працівника він був незаконно притягнутий до дисциплінарної відповідальності, необхідно підготувати відповідну позовну заяву і в судовому порядку скасувати накладені дисциплінарні стягнення.

1 Позовна заява про визнання незаконним дисциплінарного стягнення
2 Позовна заява про визнання незаконним та скасування наказу про притягнення до дисциплінарної відповідальності
3 Позовна заява про визнання незаконним наказу про накладення дисциплінарного стягнення